Tent
 

Θερμική άνεση

Λόγω της ελαφριάς φύσης των δομών μεμβρανών και των χαμηλών τιμών μόνωσης, τα κτήρια υφάσματος είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητα. Οι ελαφριές δομές υφάσματος πρέπει να θεωρηθούν ως μεσολαβητές και ρυθμιστές του εξωτερικού κλίματος, παρά ως εμπόδια από το  κλίμα που επικρατεί στο εξωτερικό. Γενικά, για τα ζεστά κλίματα ο μελετητής αρχιτέκτων πρέπει να λάβει υπόψη του μεγαλύτερες απώλειες θερμότητας σε σχέση με τα θερμικά κέρδη και το αντίστροφο όσον αφορά τα ψυχρά κλίματα. Οι δομές υφάσματος μπορούν να θερμάνουν πολύ γρήγορα κάτω από το φως του ήλιου και μπορούν να δροσίσουν πολύ γρήγορα, όταν μειώνεται η εξωτερική θερμοκρασία. Οι δομές μεμβρανών απαιτούν  πιο περίπλοκη ενεργειακή ισορροπία σε σχέση με τα κέρδη και τις απώλειες θερμότητας, πρώτιστα λόγω της διείσδυσης μεγάλου ποσοστού ηλιακού φωτός την ημέρα μέσω της μεμβράνης.

Η σημαντικότερη ανησυχία για τις δομές υφάσματος στα ψυχρά κλίματα είναι η υπερβολική απώλεια θερμότητας μέσω της επιφάνειας μεμβρανών, αλλά ο μελετητής μπορεί να εκμεταλλευτεί το κέρδος θερμότητας, λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας που  διαπερνάει το ύφασμα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι, το ύφασμα πρέπει να σχεδιαστεί για να επιτρέψει τη μετάδοση της θερμότητας από το εξωτερικό στη δομή, αλλά παράλληλα πρέπει να είναι σε θέση να παγιδέψει τη θερμότητα, έτσι ώστε να παραμείνει στο εσωτερικό της δομής όσο είναι δυνατό πιο πολύ. Χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς αυτής είναι το λεγόμενο από τους μελετητές ελαφρών δομών φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπου τα διαφανή υλικά διαβιβάζουν τα σύντομα μήκη κύματος αλλά απεικονίζουν τα μακροχρόνια μήκη κύματος του ηλιακού φωτός. Επομένως, κρίνεται απαραίτητη η αξιολόγηση των υλικών από ύφασμα που θα υιοθετηθούν για την κατασκευή της καλυπτόμενης επιφάνειας, η χρήση κατάλληλων συνδέσμων και η σωστή διάταξή τους και η ενσωμάτωση ανοιγμάτων τους για την άρτια θερμική συμπεριφορά της δομής.

Τα μέτρα που θα λαμβάνονται υπόψη για τη παγίδευση θερμότητας το χειμώνα μπορούν να οδηγήσουν σε υπερβολικά κέρδη θερμότητας το καλοκαίρι. Ως εκ τούτου, κινητά συστήματα ηλιοπροστασίας με λεπίδες ή πτυχές, καθώς και μόνωση, θα πρέπει να ενσωματωθούν στο αρχικό σχέδιο.

Η διαπεραστικότητα της επιφάνειας υφάσματος επιτρέπει τη διάχυση φωτός την ημέρα και της θερμότητας στο αίθριο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και, επομένως, μειώνει σημαντικά τις απαιτήσεις για θέρμανση και τεχνητό φωτισμό. Η απώλεια θερμότητας από τα δύο υπάρχοντα κτήρια βοηθά επίσης να κρατήσει το αίθριο θερμό. Ανακυκλοφορητές χρησιμοποιούνται επίσης για να κατευθύνουν το θερμό αέρα ακριβώς κάτω από την επιφάνεια μεμβρανών στο χαμηλό επίπεδο όπου βρίσκονται οι χρήστες. Το καλοκαίρι η χρήση των διεξόδων/ανοιγμάτων στο υψηλό επίπεδο επιτρέπει το φυσικό εξαερισμό και ο μεγάλος όγκος αέρα αποτρέπει το αίθριο από την υπερθέρμανση. Στα ζεστά κλίματα τα παραγόμενα κέρδη θερμότητας είναι πολύ σημαντικά. Ένα αντανακλαστικό εξωτερικό περίβλημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειώσει την εισερχόμενη ακτινοβολία επιτρέποντας ταυτόχρονα κάποια διείσδυση φωτός την ημέρα. Ένα δεύτερο επίπεδο από ύφασμα μπορεί να μονώσει περαιτέρω το κτήριο και ο δροσισμός να επιτευχθεί με την χρήση μηχανικών μέσων. Το κινούμενο στρώμα του αέρα αναγκάζει την επίδραση των μαζών να αφαιρέσουν την υπερβολική θερμότητα από το κτήριο. Οι μεγάλες μάζες μέσα στη δομή υφάσματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διατηρήσουν τη θερμότητα (που δημιουργεί τη θερμική αδράνεια).

Δημοσιεύτηκε: 18/11/2010

ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
  • “Κάτω από τον θόλο”

    [gallery] Το Under the Canopy είναι ένα χαμηλής παρέμβασης και βιώσιμου σχεδιασμού περίπτερο που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για Dunham Massey National Trust Gardens. Η ιδέα διαμορφώθηκε από τους σπουδαστές της Σχολή Αρχιτεκτονικής του Μάντσεστερ. Το περίπτερο αποτελείται από τρεις ελαφριές +

  • Ακουστικές ιδιότητες

    Τα ακουστικά χαρακτηριστικά μιας δομής μεμβρανών καθορίζονται από τρία κριτήρια: Τα επιτρεπτά απορροφητικά/αντανακλαστικά χαρακτηριστικά του ίδιου του υφάσματος μεμβρανών. Τη  γεωμετρία του εσωτερικού. Τον όγκο του εσωκλειόμενου χώρου. Δεδομένου ότι τα υφάσματα έχουν πολύ χαμηλή μάζα, δημιουργούνται ελάχιστα ποσά χαμηλής συχνότητας ήχου. +

  • Αερισμός

    Ο αερισμός, τεχνητός ή φυσικός, είναι ιδιαίτερα σημαντικός στις εφελκυόμενες δομές. Ένας συλλέκτης αέρα μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμος και αποδοτικός. Ένας αερισμένος ενδιάμεσος χώρος που υποστηρίζεται από μια θερμική μάζα  μπορεί να αποθηκεύσει τη θερμότητα από την ηλιακή +


ΣΧΟΛΙΑ