Tent
 

Φωτισμός

Ο φωτισμός αποτελεί ένα από τα πρωτεύοντα στοιχεία που ο μελετητής καλείται να εξετάσει κατά το σχεδιασμό ελαφρών δομών με επικάλυψη από ύφασμα. Το ηλιακό φως που εισέρχεται και διαχέεται στο εσωτερικό μιας εφελκυόμενης δομής μπορεί να προκαλέσει έντονη φωτεινότητα ή και τύφλωση και να είναι ανεπιθύμητη από τους χρήστες της. Αντιθέτως, οι ανακλαστικές ιδιότητες του υφάσματος μπορούν να έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία σκοτεινών περιοχών κάτω από την κατασκευή και ενδεχομένως την μη οπτική άνεση των χρηστών της. Αρχικός στόχος του σχεδιασμού μιας δομής από ύφασμα είναι να διασκορπιστεί το φως στο εσωτερικό της δομής και η διάχυσή του να εκπληρώνει κάποια ελάχιστα ικανοποιητικά επίπεδα οπτικής άνεσης για τους χρήστες. Ο βαθμός έντονου φωτισμού μπορεί να μειωθεί από την αντανάκλαση της επιφάνειας του υφάσματος (π.χ. με τη χρησιμοποίηση μιας ματ επιφάνειας). Οι δομές από ύφασμα είναι διαφανείς και μπορούν να κατανέμουν το φως στο εσωτερικό τους, μάλιστα μπορούν να επιτρέπουν τη διάχυση μεγαλύτερης ποσότητας ηλιακού φωτός από τις συμβατικές δομές. Για παράδειγμα, το υλικό τεφλόν που χαρακτηρίζεται από ευρεία χρήση, και είναι ύφασμα αποτελούμενο από ίνες υάλου PTFE, έχει ποσοστά διάχυσης από 5 έως 15%, ενώ το υλικό υφάσματος από PVC και πολυεστέρα έχει ποσοστά διάχυσης από 8 έως 30%.

Για το 85% του ημερολογιακού έτους υπάρχει ένα ελάχιστο ποσό φωτεινότητας της τάξεως των 5000 lux για το εξωτερικό των δομών σε περιοχές, εντός της Ευρώπης και κατά συνέπεια περίπου 1500-3000 lux για το εσωτερικό μιας δομής υφάσματος. Για συνθήκες εργασίας τα συνήθη ποσά φωτεινότητας σε μια δομή κυμαίνονται γύρω στα 300 lux. Επομένως, οι δομές υφάσματος σταματούν περίπου 10 φορές περισσότερο ηλιακό φως στο εσωτερικό τους από τις απαιτούμενες τιμές.

Πολλές φορές,  φωτεινές επιφάνειες στο εσωτερικό μιας δομής συναντάται να είναι περισσότερο φωτεινές από ό,τι πρέπει και να εμποδίζουν την οπτική άνεση των χρηστών τους. Στις περιπτώσεις αυτές ο φωτισμός θα πρέπει να μειώνεται είτε με την εφαρμογή μιας περισσότερο ανακλαστικής επιφάνειας τοπικά είτε καθολικά με την χρήση πρόσθετου τεχνητού φωτισμού στο εσωτερικό. Το έντονα διασκορπισμένο φως μπορεί να αποβάλει τη δημιουργία σκιών, και οι σκιές είναι απαραίτητες για την οπτική άνεση των χρηστών. Ως εκ τούτου, ένας  πρόσθετος  υπό κατεύθυνση φωτισμός κρίνεται απαραίτητος. Οι διαφανείς επιφάνειες, τα παράθυρα και οι φεγγίτες, επομένως, μπορούν να ενσωματωθούν σε μια στέγη μεμβρανών για να παρέχουν το υπό κατεύθυνση ηλιακό φως της ημέρας.

Τα υφάσματα μεμβρανών απορροφούν ορισμένα μήκη κύματος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Ως εκ τούτου, το φως της ημέρας μέσα σε μια δομή υφάσματος έχει διαφορετική ποιότητα σε σχέση με το φως της ημέρας στο εξωτερικό της. Οι εφελκυόμενες δομές έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό  φωτεινότητας σε σύγκριση με τις συμβατικές δομές ή ακόμα και από δομές από ύφασμα που χρησιμοποιούνται σε στέγες ή πέργολες. Επίσης, κατέχουν ένα αυξανόμενο ποσό διείσδυσης UV φωτός, το οποίο είναι ευεργετικό από θέμα υγιεινής. Οι εσωτερικά φωτισμένες δομές υφάσματος τη νύχτα επωφελούνται από την διαπεραστικότητα του υφάσματος και γίνονται έντονα αντιληπτές από το εξωτερικό. Η χρήση ανοδικού φωτισμού  στο εσωτερικό μιας δομής από ύφασμα δεν αποτελεί αποδοτικό τρόπο για την λειτουργία και την προβολή της. Επομένως, κάτω από το ύφασμα κατά την διάρκεια της νύχτας είναι απαραίτητη μια πηγή τεχνητού φωτισμού, η οποία θα διαχέει το φως ικανοποιητικά για τη χρήση της δομής, χωρίς όμως παράλληλα να προκαλεί ανεπιθύμητες αντιπαραβαλλόμενες σκιές. Τα (uplights) φωτιστικά σώματα αφενός δίνουν έμφαση στην μορφή της μεμβράνης και μπορούν να τονίσουν τις γραμμές ραφών για να αναδείξουν την κυρτή γεωμετρία της, αφετέρου μπορεί να προκαλέσουν σκοτεινές περιοχές ή περιοχές με έντονο φωτισμό. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται τόσο στη χρήση των φωτιστικών σωμάτων, αλλά και στην δέσμη που παράγουν και στο ποσό φωτισμού που παρέχουν.

Δημοσιεύτηκε: 18/11/2010

ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
  • Ακουστικές ιδιότητες

    Τα ακουστικά χαρακτηριστικά μιας δομής μεμβρανών καθορίζονται από τρία κριτήρια: Τα επιτρεπτά απορροφητικά/αντανακλαστικά χαρακτηριστικά του ίδιου του υφάσματος μεμβρανών. Τη  γεωμετρία του εσωτερικού. Τον όγκο του εσωκλειόμενου χώρου. Δεδομένου ότι τα υφάσματα έχουν πολύ χαμηλή μάζα, δημιουργούνται ελάχιστα ποσά χαμηλής συχνότητας ήχου. +

  • “Κάτω από τον θόλο”

    [gallery] Το Under the Canopy είναι ένα χαμηλής παρέμβασης και βιώσιμου σχεδιασμού περίπτερο που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για Dunham Massey National Trust Gardens. Η ιδέα διαμορφώθηκε από τους σπουδαστές της Σχολή Αρχιτεκτονικής του Μάντσεστερ. Το περίπτερο αποτελείται από τρεις ελαφριές +

  • Τι είναι οι Ελαφριές Δομές

    Οι ελαφριές δομές είναι κατασκευές που χαρακτηρίζονται από τη μικρή μάζα σε σχέση με το εφαρμοζόμενο φορτίο. Το σχέδιο των δομών καθορίζεται μέσω μιας διαδικασίας βελτιστοποίησης. Οι ελαφριές δομές διακρίνονται σε: • Εφελκυόμενες κατασκευές • Δομές που φέρουν σκελετό υποστήριξης • Δομές από συμπιεσμένο αέρα • +


ΣΧΟΛΙΑ