Τα μοντέρνα κτίρια χαρακτηρίζονται από τεράστιες γυάλινες επιφάνειες σε διάφορους χρωματισμούς και σχέδια. Αυτό όμως το γεγονός δημιουργεί προβλήματα. Τα κτίρια είναι μεν ωραία και εντυπωσιακά από μακριά, αλλά από ενεργειακής απόψεως ο σχεδιασμός είναι λάθος, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη του ορισμένες σημαντικές παραμέτρους που συνδέονται με την ποιότητα ζωής όσων ζουν ή εργάζονται στο εσωτερικό των κτιρίων.

Η μεγάλη ηλιοφάνεια, που επικρατεί σε χώρες όπως η Ελλάδα, έχει ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη θέρμανση των εσωτερικών χώρων των κτιρίων, αλλά και τη δημιουργία ενός άλλου σημαντικού προβλήματος, της αντηλιάς. Είναι λογικό, λοιπόν, τα διάφορα συστήματα προστασίας που τοποθετούνται στα παράθυρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αντηλιάς, και που συνήθως είναι τα διάφορης μορφής στόρια, να μην είναι αρκετά αποτελεσματικά στην απώθηση της ζέστης και τα κλιματιστικά μηχανήματα να βρίσκονται σε διαρκή λειτουργία για την ψύξη του χώρου.

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου στα κτίρια

Ο ήλιος εκπέμπει κάθε δευτερόλεπτο τεράστιες ποσότητες ακτινοβολίας στο διάστημα. Μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτής της ακτινοβολίας φθάνει στον πλανήτη μας. Και από αυτή την ποσότητα ακτινοβολίας, η γήινη ατμόσφαιρα αντανακλά ένα μέρος και αφήνει το υπόλοιπο να φθάσει στην επιφάνεια.

Τα τζάμια έχουν τη ιδιότητα να αφήνουν αυτές τις ακτινοβολίες να περάσουν, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις εμφάνισης του λεγόμενου φαινόμενου του θερμοκηπίου, μέσα στο κτίριο! Η ακτινοβολία διέρχεται μέσα στο χώρο, απορροφάται από τα διάφορα αντικείμενα που βρίσκονται στο χώρο, όπως τις μοκέτες, τα γραφεία κ.λπ., και μετατρέπεται σε θερμότητα. Το πρόβλημα μεγεθύνεται, καθώς τα τζάμια δεν αφήνουν τη ζέστη να διαφύγει. Έτσι, η θερμότητα εγκλωβίζεται στους χώρους του κτιρίου και αυξάνεται σταδιακά η θερμοκρασία τους.

Υπολογιστές και αντηλιά

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός πια ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν εισέλθει σε όλους τους χώρους εργασίας, έχοντας καταστεί ένα απαραίτητο «εργαλείο» δουλειάς σε όλο και περισσότερες ειδικότητες επαγγελμάτων. Χρησιμοποιούνται στις πωλήσεις, τα λογιστήρια, τις αποθήκες και την παραγωγή. Η παραγωγικότητα έχει αυξηθεί, οι εργαζόμενοι όμως συχνά παραπονιούνται ότι οι οθόνες κουράζουν τα μάτια και προκαλούν πονοκέφαλο.

Αυτό οφείλεται στην μειωμένη ευκρίνεια της οθόνης. Όταν η αντίθεση λαμπρότητας (το λεγόμενο contrast) ανάμεσα στην οθόνη και τον περιβάλλοντα χώρο είναι μεγαλύτερη από 1 προς 10, τότε η συνεχής εργασία μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή κουράζει τον χρήστη. Για να συνειδητοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά, αρκεί να πούμε ότι η φωτεινότητα μιας οθόνης υπολογιστή κυμαίνεται από 10 έως 200 lux, ενώ η φωτεινότητα σε ένα απλό παράθυρο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 30.000 lux. Δηλαδή, μιλάμε για μια αντίθεση λαμπρότητας που φτάνει περίπου στα επίπεδα του 1 προς 500!

Επομένως, κρίνεται απαραίτητο σε αυτές τις περιπτώσεις να ληφθεί μέριμνα, ώστε να υπάρξει αισθητή μείωση της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας στους χώρους