Αρχική / Περιοδικά
Περιοδικά

SUN & SHADOW - Τέυχος 55

Η σκίαση των κτιρίων και των εξωτερικών χώρων αποτελεί σημαντικό όπλο για
τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Η χρήση συστημάτων σκίασης εξασφαλίζει την εντυπωσιακή μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς μειώνεται σημαντικά η εσωτερική θερμοκρασία των κτιρίων και αντίστοιχα η χρήση των κλιματιστικών κατά τους θερμούς μήνες. Το γεγονός αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό σε πόλεις με πυκνή αστική διάταξη και υψηλή ηλιακή ακτινοβολία. Πλέον, μιλώντας για σκίαση, δεν
αναφερόμαστε σε κάποιο αγαθό πολυτελείας αλλά σε επιτακτική ανάγκη, που
αναπόφευκτα οδηγεί στη ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς του κλάδου.

ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΧΩΝ:

ΤΕΥΧΟΣ 42
ΤΕΥΧΟΣ 40
ΤΕΥΧΟΣ 40
ΤΕΥΧΟΣ 38
ΤΕΥΧΟΣ 37
ΤΕΥΧΟΣ 36
ΤΕΥΧΟΣ 35
ΤΕΥΧΟΣ 34
ΤΕΥΧΟΣ 33
ΤΕΥΧΟΣ 32
ΤΕΥΧΟΣ 31
ΤΕΥΧΟΣ 30
ΤΕΥΧΟΣ 29
ΤΕΥΧΟΣ 28
ΤΕΥΧΟΣ 27
ΤΕΥΧΟΣ 26
ΤΕΥΧΟΣ 25
ΤΕΥΧΟΣ 24
ΤΕΥΧΟΣ 23
ΤΕΥΧΟΣ 22
ΤΕΥΧΟΣ 21
ΤΕΥΧΟΣ 20
ΤΕΥΧΟΣ 19
ΤΕΥΧΟΣ 18
ΤΕΥΧΟΣ 17
ΤΕΥΧΟΣ 16
ΤΕΥΧΟΣ 15
ΤΕΥΧΟΣ 14
ΤΕΥΧΟΣ 13
ΤΕΥΧΟΣ 12

ΣΥΝΔΡΟΜΗ SUN&SHADOW

Κάντε την ετήσια συνδρομή σας στο περιοδικό SUN & SHADOW

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα συνδρομής για να λαμβάνετε ταχυδρομικώς 3 τεύχη ετησίως.