Αρχική / Περιοδικά
Περιοδικά

SUN & SHADOW - Τέυχος 47

Οι εξωτερικοί χώροι, είτε σε οικιακά είτε σε επαγγελματικά περιβάλλοντα, συντελούν ουσιαστικά στην αισθητική αναβάθμιση, στην εκμετάλλευση του χώρου, τη λειτουργικότητα και την εναρμόνιση με το περιβάλλον.

Ειδικότερα, οι εξωτερικοί χώροι σε επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και γενικότερα επαγγελματικούς χώρους, αποτελούν μια διαρκώς αυξανόμενη τάση, λόγω της πανδημίας και της επιτακτικής ανάγκης για ανοιχτούς χώρους όπου δε θα απειλείται η δημόσια υγεία. 

ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΧΩΝ:

ΤΕΥΧΟΣ 42
ΤΕΥΧΟΣ 40
ΤΕΥΧΟΣ 40
ΤΕΥΧΟΣ 38
ΤΕΥΧΟΣ 37
ΤΕΥΧΟΣ 36
ΤΕΥΧΟΣ 35
ΤΕΥΧΟΣ 34
ΤΕΥΧΟΣ 33
ΤΕΥΧΟΣ 32
ΤΕΥΧΟΣ 31
ΤΕΥΧΟΣ 30
ΤΕΥΧΟΣ 29
ΤΕΥΧΟΣ 28
ΤΕΥΧΟΣ 27
ΤΕΥΧΟΣ 26
ΤΕΥΧΟΣ 25
ΤΕΥΧΟΣ 24
ΤΕΥΧΟΣ 23
ΤΕΥΧΟΣ 22
ΤΕΥΧΟΣ 21
ΤΕΥΧΟΣ 20
ΤΕΥΧΟΣ 19
ΤΕΥΧΟΣ 18
ΤΕΥΧΟΣ 17
ΤΕΥΧΟΣ 16
ΤΕΥΧΟΣ 15
ΤΕΥΧΟΣ 14
ΤΕΥΧΟΣ 13
ΤΕΥΧΟΣ 12

ΣΥΝΔΡΟΜΗ SUN&SHADOW

Κάντε την ετήσια συνδρομή σας στο περιοδικό SUN & SHADOW

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα συνδρομής για να λαμβάνετε ταχυδρομικώς 3 τεύχη ετησίως.