Περισσότεροι από 100 εκπρόσωποι από έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζήτησαν τις προκλήσεις και τις καλές πρακτικές για την αναβάθμιση των επαγγελματιών των κτιρίων για την παροχή ανακαινίσεων κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης και κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενέργειας.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) διοργάνωσε την 13η ευρωπαϊκή συνάντηση ανταλλαγής δεξιοτήτων BUILD UP στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας BUILD UP Skills στα τέλη του 2021. Η συνάντηση είχε στόχο να προωθήσει την ανταλλαγή ιδεών, της πλούσιας τεχνικής εξειδίκευσης και της εμπειρία που υπάρχει στις διάφορες εθνικές Κοινοπραξίες Δεξιοτήτων BUILD UP, καθώς ορισμένες από τις προκλήσεις στον κατασκευαστικό τομέα αφορούν συγκεκριμένες χώρες, αλλά οι περισσότερες είναι κοινής φύσης σε πολλές χώρες.

Με περισσότερους από 100 εκπροσώπους από 20 έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ -κυρίως από το εξάμηνο του 2020- η εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία να μάθουμε ο ένας από τον άλλο και να συζητήσουμε κοινές προκλήσεις και καλές πρακτικές. Συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ενέργειας, της Απασχόλησης, της Εσωτερικής Αγοράς και του Περιβάλλοντος για να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις σε θέμα ευρωπαϊκής πολιτικής. Οι επιμέρους συνεδρίες επέτρεψαν μια βαθύτερη ενημέρωση για συγκεκριμένα θέματα, όπως η καινοτομία στην παροχή εκπαίδευσης, οι ψηφιακές δεξιότητες, οι μηχανισμοί επικύρωσης δεξιοτήτων, οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης προς τους ιδιοκτήτες καθώς και η περίληψη απαιτήσεων δεξιοτήτων στις διαδικασίες προμηθειών.