Είναι πολύ σημαντικό ο σχεδιαστής να γνωρίζει τη συμπεριφορά του υαλοπίνακα όσον αφορά τον έλεγχο του ηλιακού φωτός. Όση ποσότητα ηλιακής ενέργειας δεν ανακλάται ή δεν διαθλάται, ακτινοβολείται στο εσωτερικό χώρο του κτιρίου ως θερμότητα.

Οι υψηλότερες ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να λάβουν χώρα στις πολύ ζεστές ημέρες, όταν όλες οι επιφάνειες των κτιρίων που περιβάλλουν το κτίριο θερμαίνονται επίσης πολύ έντονα από τον ήλιο. Εάν το κτίριο διαθέτει κλιματισμό, ο εσωτερικός αέρας και όλες οι εσωτερικές επιφάνειες θα έχουν μια θερμοκρασία της τάξης των 20ο έως 24ο C. Έτσι, μπορούμε να υποθέσουμε πού θα καταλήξει το μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής θερμότητας, και αυτό δεν θα είναι το εξωτερικό μέρος του κτιρίου.

Ανάλογα με τη γεωμετρική διαμόρφωση του κτιρίου και τη θέση του παραθύρου, μπορεί το παράθυρο να λάβει περισσότερη ενέργεια από υπέρυθρη ακτινοβολία μέσω των εξωτερικών επιφανειών, σε σχέση με την ενέργεια που εκπέμπεται στην κατεύθυνσή τους – οπότε σ’ αυτή την περίπτωση σχεδόν όλη η καθαρή υπέρυθρη ακτινοβολία θα κινηθεί από το γυαλί προς το εσωτερικό του κτιρίου.

Σε ένα αστικό περιβάλλον, η χρησιμοποίηση ενός υψηλά ανακλαστικού υαλοπίνακα καθιστά την ανακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία πρόβλημα κάποιου άλλου! Έχουν καταγραφεί εντυπωσιακές καταστάσεις, όπως ιδιοκτήτες κτιρίων που με επιτυχία κατάφεραν να δικαιωθούν δικαστικά και να αποσπάσουν μεγάλες αποζημιώσεις από κατασκευαστές γειτονικών κτιρίων, για σημαντική επιβάρυνση σε χρηματικό κόστος για κλιματισμό των εσωτερικών χώρων, λόγω υψηλού επιπέδου ανακλώμενης ακτινοβολίας. Έτσι, σε πολλά μέρη του κόσμου όπου η ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα, οι τοπικές κυβερνήσεις θέτουν περιορισμούς στη μέγιστη επιτρεπόμενη εκπομπή των εξωτερικών επιστρώσεων σε υαλοπίνακες. Με αυτούς, λοιπόν, τους περιορισμούς, αυτό που απομένει για τους κατασκευαστές υαλοπινάκων είναι να αυξήσουν το απορροφώμενο ποσοστό ηλιακής ακτινοβολίας. Εξού και η πληθώρα των διαθέσιμων ειδικά επεξεργασμένων και επιστρωμένων υαλοπινάκων στις διεθνείς αλλά και την εγχώρια αγορά.

Τέτοιοι υαλοπίνακες είναι αποτελεσματικοί, δεδομένου ότι μειώνουν τη διείσδυση της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιηθούν με λάθος τρόπο αυτά τα προϊόντα, είναι πιθανό να οδηγηθούμε σε λάθος αποτελέσματα, καθώς ο εσωτερικός χώρος θα θερμανθεί από την υπέρυθρη ακτινοβολία, όπως ακριβώς θα είχε συμβεί με την ακτινοβολία χαμηλού μήκους κύματος, εάν χρησιμοποιούσαμε απλό υαλοπίνακα.