Η Nοvitech Systems είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, καινούργια στο χώρο αλλά με αρκετή εμπειρία στον συγκεκριμένο κλάδο. Σε συνδυασμό με τις γνώσεις σε νέες τεχνολογίες και την πολυετή εμπειρία στο τι χρειάζεται η αγορά στοχεύουμε στην δημιουργία νέων
προϊόντων με όσο δυνατόν την καλύτερη ακρίβεια και ποιότητα σε προσιτές για το καταναλωτή τιμές.

Προσηλωμένοι στο στόχο μας δημιουργήσαμε το νέο καινοτόμο μηχανισμό τεντών. Μετά από έγκριση της ευρεσιτεχνίας μας από το υπουργείο βιομηχανίας (αρ. διπλ. ευρεσιτεχνίας 1010354) προχωρήσαμε στην παραγωγική διαδικασία και ο μηχανισμός είναι άμεσα διαθέσιμος.

www.novitechsystems.gr