Οι χειρότερες πτώσεις είναι αυτές που συμβαίνουν όταν πέσουμε από ύψος. Αυτή η κατηγορία πτώσεων ίσως να μην είναι τόσο συχνή στο επάγγελμα του αρτοποιού. Όμως, είναι από τις περιπτώσεις ατυχημάτων των οποίων οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρές.

Οι κίνδυνοι πτώσης από ύψος

Η ισορροπία του σώματος δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, ούτε στο «ίσιωμα». Η αστάθεια αυτή επιτείνεται ακόμη περισσότερο όταν το σώμα καλείται να αναρριχηθεί πάνω από το δάπεδο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εγκέφαλός μας απασχολείται περισσότερο στο να διατηρεί την ισορροπία μας γιατί, συνήθως, οι εργασίες σε ύψη εκτελούνται σε περιορισμένη έκταση δαπέδου, όπως σκάλες, σκαλιά, εξέδρες κλπ. Εάν η εργασία που εκτελούμε απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, αυτή αποσπάται από την απαιτούμενη για τη διατήρηση της ισορροπίας μας, με αποτέλεσμα η εργασία σε ύψος να γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη. Αυτό που επίσης πρέπει να θυμόμαστε από τα γυμνασιακά μας χρόνια είναι ότι όταν πέφτουμε το σώμα μας πάντα επιταχύνει και συνεπώς όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος πτώσης τόσο χειρότερες αναμένεται να είναι οι συνέπειες.

Τις περισσότερες φορές οι επιπτώσεις είναι μωλωπισμοίκαι εκχυμώσεις, στην καλύτερη περίπτωση, κατάγματα στις περισσότερες μέχρι και θάνατος στις χειρότερες. Σε γενικές γραμμές πρέπει να γνωρίζουμε ότι πτώση από ύψος άνω των 70 εκατοστών των ποδιών από το έδαφος παρουσιάζει πολύ υψηλή πιθανότητα να προξενήσει τραυματισμό στο σώμα, ενώ σε ύψη στήριξης ποδιών πάνω από δύο μέτρα απαιτείται η χρήση ζωνών ασφαλείας για πρόσδεση σε σταθερό σημείο.

Οι κίνδυνοι πτώσης από ύψος

Η ΕΕ έχει επισημάνει ότι ο εργασίες είναι επικίνδυνες και έχει εκδώσει και μία πολυσέλιδη Οδηγία με διάφορες συστάσεις. Σε όλους τους εργασιακούς χώρους δεν υπάρχει χώρος στον οποίο κάποιες εργασίες να μη γίνονται ψηλά. Όταν πρόκειται να εκτελέσουμε μία τέτοια εργασία, συνήθως χρησιμοποιούμε φορητές σκάλες ή σκαλοπάτια. Δυστυχώς αρκετές φορές χρησιμοποιούμε και άλλες κατασκευές που δεν προορίζονται για το σκοπό αυτό δηλαδή καρέκλες, τραπέζια, κιβώτια, πλαίσια παραθύρων πράγμα που μας βάζει σε αχρείαστο κίνδυνο.

Τα μέτρα

Για μία ακόμη φορά λοιπόν ακολουθήστε τους εξής απλούς κανόνες:

• Οι σκάλες πρέπει να χρησιμοποιούνται για εργασίες μικρής διάρκειας (λίγων λεπτών).
• Μην τεντώνεστε εκτός των ορίων της σκάλας. Κρατήστε επαφή 3 σημείων.
• Αν κάποια εργασία περιλαμβάνει τη μεταφορά ή χρήση μεγάλων φορτίων (μεγαλύτερων των 10Kg) άλλες μέθοδοι ίσως είναι προτιμότερες.
• Αποφεύγετε να εργάζεστε στο πλάι της σκάλας. Κρατήστε επαφή 3 σημείων.
• Βεβαιωθείτε ότι όταν μεταφέρετε αντικείμενα πάνω σε σκάλα έχετε πάντα ένα χέρι ελεύθερο. Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει βεβαιωθείτε ότι οι υπόλοιποι παράγοντες δεν αποτελούν κίνδυνο (ύψος, βάρος φορτίου, σταθερότητα σκάλας, έκταση πέραν των ορίων της σκάλας).
• Οι σκάλες πρέπει να τοποθετούνται σε γωνία 75° με το έδαφος (αναλογία 1:4 όπως φαίνεται στο σχήμα).
• Σε περίπτωση χρήσης τρίποδου βεβαιωθείτε ότι το τρίποδο έχει ανοίξει πλήρως και οι πλαϊνές ασφάλειες είναι στην ορθή θέση.
• Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τα τελευταία 3 σκαλιά της σκάλας.
• Πριν τη χρήση της σκάλας πραγματοποιήστε οπτικό έλεγχο για να βεβαιωθείτε για την κατάστασή της, η οποία πρέπει να είναι άριστη, χωρίς φθορές και με τα πέλματα όλα
στη θέση τους.
• Η σκάλα πρέπει να ελέγχεται κάθε φορά πριν χρησιμοποιηθεί. Ο έλεγχος γίνεται:
– Από το χρήστη, πριν τη χρήση
– Μετά από κάθε χρήση
• Αποθηκεύετε τις σκάλες σε ειδικά στηρίγματα ώστε να μην υπόκεινται σε φθορά.
• Τα παπούτσια σας όταν αναρριχάστε πρέπει να έχουναντιολισθηρά πέλματα.
• Χρησιμοποιείτε σκαλάκια και σκάλες προδιαγραφών. Ειδικά για τα σκαλάκια αυτά πρέπει να έχουν κιγκλίδωμα ασφαλείας.

*Γιώργος Σκρουμπέλος | Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός, Γενικός Διευθυντής RMS ΕΞΥΠΠ, Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εταιρειών Συντήρησης