Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για επικαιροποίηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Οι νέοι κανόνες θα καταπολεμήσουν τη διαρθρωτική μακροπρόθεσμη υποεπένδυση στις κατασκευές, εισάγοντας ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ, νέες απαιτήσεις για Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και ένα «διαβατήριο ανακαίνισης» κτιρίου.

Η επικαιροποιημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων θα βοηθήσει στην επίτευξη ενός ενεργειακώς αποδοτικού, υψηλής ποιότητας και χωρίς ορυκτά δομημένο περιβάλλον, παρέχοντας τα εργαλεία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την αντιμετώπιση της διαρθρωτικής μακροπρόθεσμης ανεπαρκούς επένδυσης στις κατασκευές. Έχοντας αυτό υπόψη, η επιτροπή ενέκρινε τη γνωμοδότησή της σχετικά με την αναδιατυπωμένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων (EPBD) στη σύνοδο ολομέλειάς της τον Μάρτιο, χαιρετίζοντας το γεγονός ότι η νέα πρόταση της Επιτροπής λαμβάνει υπόψη τα ζητήματα που επισημάνθηκαν σε προηγούμενες γνωμοδοτήσεις της ΕΟΚΕ.

Σχολιάζοντας την έγκριση του εγγράφου, ο εισηγητής Mordechaj Martin Salamon δήλωσε ότι «η ΕΟΚΕ χαιρετίζει ολόψυχα την προσέγγιση της ΕΕ καθώς ενισχύει την ανακαίνιση ιδιαίτερα των κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις και θέτει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τροχιά θέρμανσης και ψύξης χωρίς άνθρακα: μέτρα στην ΕΕ επίπεδο είναι πιο αποτελεσματικά στην επιτάχυνση της απαραίτητης μετάβασης».

Μια στρατηγική για την ανακούφιση της ενεργειακής φτώχειας

Οι πρόσφατες απότομες αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και η προοπτική υψηλών τιμών τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα έδειξαν ότι είναι πιο σημαντικό από ποτέ να τεθεί σε εφαρμογή μια στρατηγική για την άμβλυνση και την εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας.

Το 2018, το 6,8% των ανθρώπων σε ολόκληρη την ΕΕ, περίπου 30,3 εκατομμύρια, δεν μπόρεσαν να συμβαδίσουν με τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας και έτσι κινδύνευαν να διακοπεί η παροχή τους και οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν επιδεινώσει αυτό το πρόβλημα.

Για να εξασφαλίσει αξιοπρεπή, οικονομικά προσιτή και υγιή στέγαση για όλους, η ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόσει μακροπρόθεσμα συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς απομάκρυνσης του αμιάντου. Αυτό είναι ακόμη πιο επείγον, καθώς η θέρμανση και η ψύξη με βάση τα ορυκτά καύσιμα θα γίνουν ακριβότερες με το αυξανόμενο κόστος των δικαιωμάτων του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ (EU ETS).
Απτά μέτρα για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτά τα αποτελέσματα, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει σθεναρά τρία στοχευμένα μέτρα. Η εισαγωγή σε επίπεδο ΕΕ ορισμένων ελάχιστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης, ειδικά για τα κτίρια κατοικιών με τη χειρότερη απόδοση, αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου, παρόλο που εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν η υπόλοιπη μάζα των κατοικιών θα πρέπει να καλύπτεται από τα εθνικά πρότυπα.

Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι οι αυξημένες απαιτήσεις ως προς την αξιοπιστία και τη χρηστικότητα των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Λαμβάνοντας υπόψη τον κεντρικό ρόλο τους στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος, είναι σημαντικό να αναβαθμιστούν σε ψηφιακή μορφή, με καλής ποιότητας, λεπτομερές περιεχόμενο, μεθόδους υπολογισμού, προσιτές τιμές, πρόσβαση και δημοσίευση. Ωστόσο, ένα EPC σε έντυπη μορφή θα πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμο για τους πολίτες που το χρειάζονται.

Τέλος, η θέσπιση ενός «διαβατηρίου ανακαίνισης» κτιρίου έως το 2024 είναι επίσης μια εξαιρετική πρόταση: θα δώσει στους καταναλωτές ευκολότερη πρόσβαση στις πληροφορίες και χαμηλότερο κόστος κατά τον προγραμματισμό της ανακαίνισης των κτιρίων τους. Η ΕΟΚΕ αμφισβητεί την επίδρασή του, καθώς το διαβατήριο δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά αναγνωρίζει ότι το διαβατήριο περιλαμβάνει επίσης ευρύτερα οφέλη που σχετίζονται με την υγεία, την άνεση και την ανταπόκριση του κτηρίου στην κλιματική αλλαγή.