Ο κ. Γεώργιος Πισίνας, σε μια αποκλειστική συνέντευξή του το περιοδικό SUN & SHADOW, μιλά μεταξύ άλλων για την Ένωση Τεντοποιών και το ρόλο της, τα βασικά θέματα που απασχολούν τον κλάδο, την πολυσυζητημένη πιστοποίηση CE ενώ κάνει και τη δική του εκτίμηση για το μέλλον της τεντοποιίας.

Πείτε μας λίγα λόγια για την Ένωση Τεντοποιών Ελλάδος. Πότε ιδρύθηκε, ποιος ο σκοπός της και ποια τα οφέλη για τα μέλη της;

Η Ένωση Τεντοποιων Ελλαδος ιδρύθηκε το 1978 απο τους κυρίους Δουλγεράκη Στυλιανό και Μαράκη Γεώργιο ως Πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση χωρίς κερδοσκοπικούς σκοπούς, με την τότε επωνυμία Ένωση Βιοτεχνών Τεντοποιών Σκηνοποιών Ειδών Εξοχής και Συναφών Ειδών, η οποία τροποποιήθηκε στη διάρκεια των χρόνων και πήρε τη σημερινή της ονομασία. Σκοπός της Ένωσης είναι να διαφυλάξει, μελετήσει, ενθαρρύνει, προωθήσει και προάγει τα κοινά οικονομικά, κοινωνικά και επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Ο Σύλλογος βρίσκεται σε μια συνεχή προσπάθεια προάσπισης και κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων μας. Όσοι περισσότεροι είμαστε τόσο το καλύτερο, αυτός είναι ένας από τους λόγους που είναι απαραίτητη η εγγραφή και προσφορά στο σύλλογο. Κάθε μέλος μπορεί να συμμετέχει ενεργά και να επικοινωνεί για οποιαδήποτε θέμα τον απασχολεί σε επαγγελματικό επίπεδο για τη συλλογική και αποτελεσματικότερη λύση μέσω του σωματείου.

Ποια είναι τα βασικά θέματα που απασχολούν τον κλάδο σας και πως συμβάλλετε ως Ένωση για την αντιμετώπισή τους;

Στον κλάδο δραστηριοποιούνται περισσότερες από χίλιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει ένα όραμα, το οποίο μέσω ενός συγκροτημένου σχεδίου και συλλογικής προσπάθειας θα δώσει λύσεις σε επαγγελματικά ζητήματα του κλάδου. Από την εμφάνιση του κλάδου ως σήμερα δίδεται ένας αγώνας για θέματα όπως η πιστοποίηση των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι εγγυήσεις των προϊόντων, η ποιότητα, η πειρατεία και ο αθέμιτος ανταγωνισμός που μαστίζει τον κλάδο, ταυτόχρονα με έναν κρατικό μηχανισμό αδιάφορο και μια γραφειοκρατία «τέρας». Με την πάροδο των ετών όμως και την εξέλιξη, όλα τα τεχνικά επαγγέλματα αναβαθμίστηκαν. Ετσι και το δικό μας προχωρήσε σε άδειες λειτουργίας και σήμερα εξελίχθηκε με πιστοποιήσεις CE για όλες τις εταιρείες παραγωγής του κλάδου μας. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό το οποίο κάνει το σωματείο, αλλά θέλει βοήθεια από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και τον τεχνικό κόσμο.

Ένα από τα φλέγοντα ζητήματα του κλάδου είναι και αυτό της πιστοποίησης CE, κάτι το οποίο έχετε θίξει και σε συνεδριάσεις του Δ.Σ της Ένωσης. Τι είναι η πιστοποίηση CE, τι συνεπάγεται για τους προμηθευτές τεντών και ποιες οι υποχρεώσεις τους ως προς τους πελάτες τους;

Η πιστοποιήσεις και η σήμανση CE στα προϊόντα του κλάδου όντως αποτελούν το φλέγον ζήτημα των τελευταίων ετών. Μετά από τη σύγχυση που επικράτησε τα προηγούμενα έτη για το εάν είναι υποχρεωτική η σήμανση CE στα προϊόντα σκίασης (τέντες, πέργκολες κλπ) πλέον έχει γίνει γνωστό στον κλάδο ότι τα προϊόντα σκίασης εμπίπτουν στις απαιτήσεις της σήμανσης CE σύμφωνα με τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων 305/2011 και το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 13561. Αυτό έχει επισημανθεί και σε σχετική επιστολή της εποπτεύουσας αρχής της αγοράς (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) προς την Ένωση Τεντοποιών Ελλάδος στις 25/01/2017. Επιπλέον το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» καθιστά σαφές ότι τα σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης που επιδοτούνται θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη σήμανση CE.

Άλλωστε όπως έχει αναφερθεί και σε παλαιότερα άρθρα η σήμανση CE είναι υποχρεωτική για τα προϊόντα σκίασης από το Νοέμβριο του 2009. Στις 28.08.2009 στο ΦΕΚ Β΄ με Αρ. Φύλλου 1794 δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 12398/410 σχετικά με τη σήμανση CE στα «Εξώφυλλα και Εξωτερικές Περσίδες». Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η οποία έχει Υποχρεωτική Εφαρμογή από 28/11/2009, τα προϊόντα που πωλούνται στην αγορά θα πρέπει να έχουν σήμανση CE, αλλιώς η κυκλοφορία τους είναι παράνομη και μπορεί να υποστούν τις κυρώσεις του Νόμου (ΚΥΑ 27421/2019 – ΦΕΚ 958Β/21.03.2019).

Στους παραβάτες των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011, ανεξάρτητα από άλλα μέτρα που προβλέπονται από την ΚΥΑ 27421/2019, επιβάλλεται πρόστιμο από 2.000 μέχρι και 50.000 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα/βαρύτητα της παράβασης και της μη συμμόρφωσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εάν κατά τον πρωτοβάθμιο έλεγχο διαπιστώνεται αν:

  • Δεν έχει τοποθετηθεί σήμανση CE ή το προϊόν δεν φέρει σήμανση CE κατά τον επιτόπιο έλεγχο ή η σήμανση CE έχει τεθεί κατά παράβαση των άρθρων 8 και/ή 9 του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011. Πρόστιμο 2.000 – 5.000 €
  • Δεν έχει συνταχθεί δήλωση επιδόσεων ή δεν έχει καταρτιστεί σωστά, κατά παράβαση των άρθρων 4, 6 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 574/2014.Πρόστιμο 2.000 – 5.000 €

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Δομικών Προϊόντων 305/2011 (ισχύει από 1/7/2013 για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση) τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από Δήλωση Επιδόσεων στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται επίδοση τουλάχιστον ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό του προϊόντος (για τα συστήματα σκίασης είναι η Αντοχή στην Ανεμοπίεση). Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται και από κανόνες λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και από την αντίστοιχη εγγύηση (τουλάχιστον 2 έτη).

Ποια είναι τα βήματα για την απόκτηση της σήμανσης CE;

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 13561 υπάρχει υποχρέωση εκτέλεσης Δοκιμής Τύπου ως προς την αντίσταση στην ανεμοπίεση. Η δοκιμή αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ακολουθώντας τις απαιτήσεις του ΠροτύπουΕΝ 1932. Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών επιβάλλεται να συνταχθεί Τεχνικός Φάκελος προϊόντων ο οποίος θα υπάρχει σε κάθε επιχείρηση στα πλαίσια της συμμόρφωσης με τις Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις.

Σύμφωνα με το ΕΝ 13561 το σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) εφαρμόζεται στα προϊόντα σκίασης. Το σύστημα 4 δεν υποχρεώνει τον κατασκευαστή να πραγματοποιήσει τις Δοκιμές Τύπου σε Κοινοποιημένο Εργαστήριο. Επιπροσθέτως ο Κανονισμός Δομικών Προϊόντων (305/2011) επιτρέπει τη διαμοίραση (sharing) των πιστοποιητικών για τις Δοκιμές Τύπου. Άρα δεν είναι υποχρεωτικό να κάνει ο κάθε κατασκευαστής μόνος του τις δοκιμές, αλλά μπορεί να τις κάνει ένας φορέας και στις συνέχεια να τις διαμοιράσει.

Η Ένωση Τεντοποιών Ελλάδος (ΕΝΤΕΛ) έρχεται να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα και ήδη έχει εκτελέσει περισσότερες από 60 Δοκιμές Τύπου σε αντίστοιχα προϊόντα (σύστημα μπάρας με βραχίονες, ανεξάρτητης στήριξης με βραχίονες, πέργκολες, κασονέτο κλπ), καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων των προμηθευτών της ελληνικής αγοράς. Επιπροσθέτως θα πρέπει να αναφερθεί ότι προγραμματίζονται νέες δοκιμές σε προμηθευτές και νέα προϊόντα.

Μετά την επιτυχή εκτέλεση των δοκιμών και την κατάταξη του κάθε προϊόντος στην ανάλογη κλάση αντίσταση σε φορτίο ανέμου, εκδίδεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Τα πιστοποιητικά τα οποία έχει στην κατοχή της η ΕΝΤΕΛ τα μεταβιβάζει στους κατασκευαστές έπειτα από την υπογραφή κατάλληλου συμφωνητικού. Μαζί με τα πιστοποιητικά παρέχεται και πλήρης Τεχνικός Φάκελος ο οποίος είναι κατάλληλα σχεδιασμένος σύμφωνα με τις Νομοθετικές & Κανονιστικές απαιτήσεις.

Το επόμενο βήμα για τον κατασκευαστή είναι η εφαρμογή Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής (FPC) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ 13561. Η ΕΝΤΕΛ έχει αναπτύξει ένα απλό Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής, προσαρμοσμένο στις ελάχιστες ανάγκες του σύγχρονου κατασκευαστή. Το ΕΝΤΕΛ FPC μεταβιβάζεται στον κατασκευαστή ενώ γίνεται και κατάλληλη εκπαίδευση για την εφαρμογή του σε ολιγομελή τμήματα. Επιπροσθέτως, παρέχεται πιστοποίηση και σχετική τεχνική υποστήριξη στους κατασκευαστές που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση.

Επίσης παρέχονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα (δήλωση επιδόσεων, σήμανση CE, οδηγίες προς τον πελάτη κλπ) τα οποία ο κατασκευαστής θα πρέπει να χρησιμοποιεί και στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» για την επιτυχή ολοκλήρωση και αποπληρωμή.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί αρκετά σεμινάρια και έχει γίνει η μεταβίβαση των σχετικών πιστοποιητικών στους κατασκευαστές, ενώ προγραμματίζονται και άλλα προσεχώς.

Η Ένωση Τεντοποιών λοιπόν έχει και μπορεί να εφοδιάσει τον κατασκευαστή με τα πιστοποιητικά και έντυπα που χρειάζεται για να ανταπεξέλθει στη σημερινή πραγματικότητα. Επιπροσθέτως έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του προγράμματος ώστε να εξαλειφθούν τα φαινόμενα του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρω γι’ αυτό το θέμα ότι όσες επιχειρήσεις δεν έχουν προμηθευτεί τα απαραίτητα έγραφα για τη Σήμανση CE των προϊόντων, διαθέτουν τα προϊόντα τους παράνομα στην αγορά.

Ο κλάδος της τεντοποιίας έχει πληγεί από την οικονομική κρίση; Ποια βήματα μπορούν να γίνουν για την ανάκαμψή του, από πλευράς των επαγγελματιών;

Σαφώς και έχει πληγεί. Αρχικά από την παγκόσμια οικονομική κρίση και την ύφεση που τη συνόδευσε στον τομέα των μεταποιητικών επιχειρήσεων, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η πολυετής οικονομική κρίση στη χώρα μας την εποχή των επαναλαμβανόμενων μνημονίων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων να μη μπορέσει να ανταπεξέλθει και να διακόψει τη λειτουργία του. Βέβαια κάποιοι από τους επαγγελματίες έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους, συνέχισαν να δραστηριοποιούνται στον κλάδο, παράγοντας κατ’ αυτό τον τρόπο αθέμιτο ανταγωνισμό.

Οι επαγγελματίες του κλάδου οφείλουν πλέον να κάνουν συνετές κινήσεις όσον αφορά στη διαχείριση των οικονομικών τους. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να επενδύσουν στα θέματα ποιότητας και πιστοποίησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Η εξυπηρέτηση και η ικανοποίηση του πελάτη θα πρέπει να αποτελούν τον πρωταρχικό στόχο της κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης στον καθημερινό αγώνα για επιβίωση.

Ποιες είναι οι νέες τάσεις και πόσο απαραίτητο πιστεύετε είναι για έναν επαγγελματία να τις παρακολουθεί και να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με αυτές;

Πολύ σημαντικό λοιπόν, ως συμβουλή, παλαιοί και νέοι επαγγελματίες πρέπει να χτίζουν το δικτυό τους πια, με νέα πρότυπα, (επαγγελματικές επαφές, γνωριμίες, επαγγελματικές Ενώσεις, Επιμελητήρια) και καθετί συναφές. Να γίνονται μέλη και να συμμετέχουν ενεργά. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για να λειτουργείτε την επιχείρησή σας. Ρυθμίστε τις επαγγελματικές σας άδειες ή άλλα έγγραφα που απαιτούνται. Επίσης σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η ιστοσελίδα σας. Εκσυγχρονιστείτε. Η συνεργασία, με ένα καλά σχεδιασμένο επιχειρηματικό σχέδιο είναι πολύ σημαντικά για να σας δώσουν το πλεονέκτημα που θέλετε στην αγορά.

Ποιος ο ρόλος που διαδραματίζουν οι τέντες για ένα κτίριο ενεργειακά πιο αποδοτικό; Θεωρείτε υποτιμημένη των αξία τους σε σχέση με άλλες μεθόδους μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων;

Οι τέντες και γενικότερα τα συστήματα σκίασης διαδραματίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης των κτιρίων. Ειδικά σε γεωγραφικές περιοχές όπως η χώρα μας ο ρόλος τους είναι ακόμη πιο σημαντικός. Έως τώρα δεν έχει δοθεί η απαραίτητη βαρύτητα στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω των συστημάτων σκίασης και όντως μπορούμε να πούμε ότι η συμβολή τους σε σχέση με άλλες παρεμβάσεις εξοικονόμησης έχει υποτιμηθεί σημαντικά. Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω γιατί θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να επιτευχθεί από τα συστήματα σκίασης.

Όπως γνωρίζουμε, η ηλιακή ενέργεια προσπίπτει στις εξωτερικές επιφάνειες ενός κτιρίου ως άμεση, διάχυτη και ανακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία και διεισδύει στο εσωτερικό του κτιρίου μέσω των διαφανών του στοιχείων. Σε ορισμένες εποχές του έτους τόσο στα θερμά όσο και στα εύκρατα κλίματα, τα ηλιακά κέρδη σε ένα κτίριο μέσω των υαλοπινάκων ενδέχεται να είναι υπερβολικά και να προκαλέσουν ανεπιθύμητη αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του. Αυτή η υπερθέρμανση ελέγχεται εμποδίζοντας την ηλιακή ακτινοβολία να διεισδύσει στο εσωτερικό του κτιρίου.

Η σκίαση των ανοιγμάτων του κτιρίου συνεισφέρει στη σημαντική μείωση της εισερχόμενης από τα ανοίγματα ηλιακής ακτινοβολίας. Ο περισσότερο αποτελεσματικός τρόπος ηλιοπροστασίας ενός κτιρίου είναι η σκίαση των παραθύρων του και των άλλων ανοιγμάτων από τη μη επιθυμητή ηλιακή ακτινοβολία, για την αποφυγή της υπερθέρμανσης και της οπτικής δυσφορίας λόγω θάμβωσης.

Βέβαια ο τύπος και ο βαθμός της σκίασης κάθε στοιχείου και ανοίγματος, εξαρτάται από τη θέση του ήλιου, από τη θέση και τη γεωμετρία του τμήματος του κτιρίου που σκιάζεται, καθώς και από την αξιολόγηση άλλων παραμέτρων, όπως οι ανάγκες του κτιρίου σε φυσικό φωτισμό και το ενεργειακό του ισοζύγιο.

Όπως αναφέρθηκε, η σκίαση αποτελεί και μέσο ελέγχου του φυσικού φωτισμού και ιδιαίτερα της θάμβωσης, καθώς μειώνει την άμεση πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας στους χώρους. Συνεπώς, κατά την επιλογή του κατάλληλου σκιάστρου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο η θερμική, όσο και η οπτική απόδοσή του όλο το χρόνο.

Σύμφωνα με μελέτες, οι τέντες μπορούν να περιορίσουν το θερμικό κέρδος μέχρι 65% στις νότιες όψεις και 80% στις ανατολικές και δυτικές.

Συνοψίζοντας θα πρέπει να αναφέρω ότι τα συστήματα σκίασης αποτελούν ένα σημαντικό μέσο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας καθώς έχουν πολλαπλούς ρόλους:

  • ελέγχουν τη διείσδυση των ακτινών του ηλίου στο εσωτερικό του σπιτιού επειδή ρυθμίζουν το φως που μπαίνει στα επιθυμητά επίπεδα
  • ο αερισμός στο εσωτερικό του σπιτιού βελτιώνεται σημαντικά
  • ο έλεγχος της θερμοκρασίας είναι ευκολότερος οπότε η κατανάλωση ενέργειας από τα κλιματιστικά είναι μειωμένη
  • οι συνθήκες σε κάθε χώρο είναι ομοιόμορφες και δημιουργείται ένα περιβάλλον υγιεινό και ευχάριστο με τρόπο απόλυτα οικολογικό.

 

Ποια είναι τα στρατηγικά βήματα που πρέπει να γίνουν για τη μελλοντική επιτυχία του κλάδου της τεντοποιίας;

Κάθε επαγγελματίας πρέπει να έχει στρατηγική για να επιτύχει τους στόχους του. Στο σημερινό συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό κλίμα μπορεί ο καθένας εύκολα να συντριβεί και να καταστραφεί οικονομικά. Για να μιλήσουμε ειλικρινά δεν υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα για την επιτυχία και το πως ο κάθε επιχειρηματίας θα μπορέσει να επιβιώσει. Ειδικά με τις αλλαγές και τη μετάβαση στη ψηφιακή εποχή, ο κάθε επαγγελματίας θα πρέπει να καταστρώσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο ανταπόκρισης στις νέες τάσεις. Οφείλουμε να μάθουμε να ακούμε, να είμαστε ευέλικτοι και ευπροσάρμοστοι. Υπάρχει χώρος για όλους στην αγορά, αλλά η έλλειψη προσαρμοστικότητας μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια πελατών, κερδών και σε επιχειρηματική αποτυχία.

Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για το μέλλον της τεντοποιίας στην Ελλάδα; Τι θα συμβουλεύατε τους επαγγελματίες του κλάδου;

Ξέρω ότι πλέον δεν είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το μέλλον όμως, στα όρια του εφικτού με συλλογικές δράσεις, συνέργειες και συνεργασίες με άλλους φορείς προσπαθούμε να κρατήσουμε ανέπαφη την επαγγελματική μας ακεραιότητα. Ελπίζω ότι όλοι μαζί μακριά από σκοπιμότητες να αντιπαλέψουμε και αν μη τι άλλο κάτι να καταφέρουμε. Να ξέρετε ότι η συνεχής προσπάθεια αναβάθμισης γίνεται από μεριάς της Ένωσης και ως προς όφελος όλου του κλάδου με συμμάχους βέβαια όλους εσάς.

Πιστοποιήστε τις επιχειρήσεις σας και δώστε βάση στην ποιότητα των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η σήμανση CE και η ποιότητα είναι νομική υποχρέωση και μονόδρομος ταυτόχρονα

Καταληκτικά, σας εύχομαι υγεία, να ξεπεράσουμε τα δύσκολα και να φύγουμε μπροστά με δύναμη και δημιουργικότητα.