Το αστικό πράσινο αποδεικνύεται πως είναι το αντίδοτο και για τη μείωση της θερμοκρασίας μέσα σε μια πόλη. Βεβαίως αυτό αποτελεί συνάρτηση των χαρακτηριστικών της περιοχής, του είδους της βλάστησης και των γενικών μετεωρολογικών συνθηκών.

Μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει απέδειξαν ότι η θερμοκρασία μέσα σε ένα αστικό πάρκο είναι έως και 8 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερη σε σχέση με τους γειτονικούς δομημένους χώρους. Έχει μάλιστα υπολογιστεί ότι όταν απομακρυνόμαστε από ένα πάρκο η θερμοκρασία περιβάλλοντος αυξάνει κατά 0.4 έως και 0.6 βαθμούς ανά 100 μέτρα.

Γενικοί κανόνες για τη διαμόρφωση της θερμοκρασίας εντός και γύρω από αστικούς χώρους πρασίνου δεν υπάρχουν, αφού οι τελικές τιμές εξαρτώνται από το συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο μιας περιοχής. Μετρήσεις ωστόσο που έγιναν από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στα δυο μεγαλύτερα πάρκα της πρωτεύουσας, τον Εθνικό Κήπο και το άλσος του Πεδίου του Άρεως, έδειξαν τα εξής:

Μέσα στους δυο αυτούς χώρους η θερμοκρασία μεταβάλλεται ανάλογα με το σκιασμό και τη φωτοκάλυψη. Η μέγιστη διαφορά φθάνει έως και 1,5 βαθμούς Κελσίου.

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο πάρκο και τον περιβάλλοντα αστικό χώρο φθάνει έως και τους 3 βαθμούς Κελσίου.

Σε όλες τις εξόδους των πάρκων μετρήθηκαν θερμοκρασίες αυξημένες κατά ένα βαθμό σε σχέση με το εσωτερικό των χώρων. Ειδικά οι μετρήσεις γύρω από τον Εθνικό Κήπο έδειξαν ότι σε περιοχές υψηλής κυκλοφορίας και μεγάλης οικιστικής πυκνότητας, παρουσιάζουν θερμοκρασίες έως και 1,5 βαθμούς υψηλότερες σε σχέση με τους χώρους γύρω από την οδό Ηρώδου Αττικού και τη Λεωφ.Βασιλέως Κωνσταντίνου. Γενικά τα πάρκα της πρωτεύουσας παρουσιάζουν τις μικρότερες απόλυτες θερμοκρασίες σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής.

Η συνεισφορά του πρασίνου στη μείωση της θερμοκρασίας μέσα στα αστικά κέντρα δεν είναι τυχαία. Τα δένδρα προσφέρουν ηλιοπροστασία στα κτίρια, αλλά και μέσω της εξατμισοδιαπνοής συμβάλλουν στη μείωση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Εξατμισοδιαπνοή είναι ο μηχανισμός αποβολής νερού προς το περιβάλλον μέσα από τα φύλλα των φυτών, υπό μορφή υδρατμών. Αυτό και μόνον δείχνει πόση θερμότητα χρειάζεται να αντληθεί από το περιβάλλον γι’αυτή τη λειτουργία του δένδρου. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ένα μεσαίου μεγέθους δένδρο εξατμίζει  περί τα 1.460 κιλά νερού κατά τη διάρκεια μιας θερινής μέρας. Ο δροσισμός που επιτυγχάνεται είναι ισοδύναμος με τη λειτουργία πέντε μικρών κλιματιστικών συσκευών!

Και δεν είναι παρά μόνον μια παράμετρος στη θετική συμβολή των δένδρων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη συμβολή τους στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Έχει υπολογιστεί ότι η συγκέντρωση σωματιδίων σκόνης σε ένα δρόμο με ψηλά δένδρα μπορεί να μειωθεί έως και 7.000 σωματίδια ανά λίτρο αέρα. Ακόμη, μια συστάδα δένδρων μήκους 33 μέτρων και πλάτους 15μ. μειώνει έως και 50% το θόρυβο που προέρχεται από έναν αυτοκινητόδρομο.