Με ρυθμό 45,9% «έτρεξε» η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα μας την περασμένη χρονιά, καταγράφοντας σημαντική επίδοση εν μέσω πανδημίας, καθιστώντας και πάλι την οικοδομή βασικό τροφοδότη της ανάπτυξης (πέρυσι ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε κοντά στο 8,5%).

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, την περίοδο Ιανουαρίου 2021 -Δεκεμβρίου 2021,η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 26,8% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 47,2% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 45,9% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου 2020 -Δεκεμβρίου 2020.

Η συμμετοχή της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την υπό εξέταση περίοδο, είναι 2,1%.

Επιμέρους το μήνα Δεκέμβριο, οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 2.152 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 502,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.221,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 4,1% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 14,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2021, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 18 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 10,5 χιλιάδες m2επιφάνειας και 36,4 χιλιάδες m3όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Δεκέμβριο 2021, είναι 1,6%.