Μία σημαντική απόφαση για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει αυθαίρετη υπέρβαση του ανωτάτου επιτρεπόμενου από τον Γενικό Οικοδομικό Κανόνα ύψους οικοδομής έλαβε ο Άρειος Πάγος.

Ειδικότερα, όπως αποφάνθηκε ο Άρειος Πάγος οι γείτονες (ιδιοκτήτες των παρακείμενων πληττόμενων ακινήτων) δικαιούνται αποζημίωση από τον εκείνον που αυθαιρετεί για μείωση της αξίας του ακινήτου τους επειδή μειώνεται ο αερισμός, ο φωτισμός, ο ηλιασμός και η θέα των ακινήτων τους, με περαιτέρω συνέπεια την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους και την αισθητική υποβάθμιση της ιδιοκτησίας τους.

Οι γείτονες δικαιούνται εύλογη χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη λόγω της προσβολής της προσωπικότητάς τους από τις ενέργειες εκείνου που παρανομεί.

Ειδικότερα, τον Άρειο Πάγο απασχόλησε περίπτωση παράνομης ανέγερσης δευτέρου ορόφου σε οικοδομή στην Αττική, ο οποίος είχε κριθεί κατεδαφιστέος από την Πολεοδομία και η οικοδομή είχε μείνει αδρανής επί 11 χρόνια.