Ένα …τσουνάμι ενεργειακών ανακαινίσεων, το οποίο στη δεκαετία θα απορροφήσει κονδύλια περίπου 10 δισ. ευρώ θα δώσει μια μεγάλη ανάσα στον κατασκευαστικό κλάδο. Το πρώτο «κύμα» αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος του μήνα με το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» προϋπολογισμού 850 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να …ανανεώσει, εντός του 2021, περίπου 60.000 κατοικίες. Ουσιαστικά πρόκειται για την αρχή μιας σειράς προγραμμάτων που σε βάθος δεκαετίας θα αναβαθμίσουν ενεργειακά περί τις 600.000 κατοικίες.

Έτσι, όπως κατέδειξε η επιτυχία των δύο πρώτων προγραμμάτων του «Εξοικονομώ», αλλά και το ενδιαφέρον των πολιτών για το τρίτο, και ο στόχος της εξοικονόμησης επιτυγχάνεται και ταυτόχρονα κινείται η οικοδομή και τα δεκάδες επαγγέλματα που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ωστόσο, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του ΤΕΕ κ. Γιώργου Στασινού, οι πραγματικές ανάγκες της χώρας είναι πολύ μεγαλύτερες. Όπως ανέφερε ο ίδιος, περισσότερα από 5 εκατομμύρια ακίνητα στη χώρα μας χρειάζονται αναβάθμιση. Και όχι μόνο κατοικίες, αλλά κτίρια όλων των κατηγοριών. «Χρειάζεται γενικότερα μια πιο γενναία, προωθημένη και προοδευτική πολιτική», όπως σημειώνει ο ίδιος.

Πάντως, σύμφωνα με τον κ. Στασινό, το ήδη πετυχημένο «Εξοικονομώ» εφέτος, έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Για πρώτη φορά, συμπεριέλαβε και τις δαπάνες για την ενεργειακή αυτονόμηση των κατοικιών, την αυτοπαραγωγή ενέργειας και τις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Παράλληλα, με τις δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες, θα κινηθεί και το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για τα δημόσια κτίρια, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, το οποίο θα τρέξει έως το 2026. Όσα κτίρια εντάσσονται σε αυτό θα πρέπει μετά τις παρεμβάσεις να κατατάσσονται τουλάχιστον στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

Οι πόροι για τα δημόσια κτίρια θα προέρχονται μέσω επενδυτικών δανείων που θα χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ενώ διερευνάται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) η δυνατότητα χρηματοδότησής του και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σύντομα αναμένεται η έκδοση του οδηγού – πρόσκληση στον οποίο θα περιγράφεται βήμα – βήμα όλη η διαδικασία.

Εντούτοις, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΤΕΕ, μόνο με προγράμματα επιδοτήσεων δεν μπορεί να ικανοποιηθεί η πραγματική ανάγκη της χώρας. Το «Κύμα Ανακαινίσεων» που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα αποτελέσει πυλώνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Ταμείου Ανάκαμψης σε όλη την Ευρώπη, αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας. Στόχος να ωφεληθούν 35 εκατομμύρια κτίρια στην ΕΕ, που θα φέρουν 160.000 θέσεις εργασίας στα κράτη-μέλη έως το 2030.

Η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει ένα πρώτο πακέτο μέτρων που δίνει φορολογικές απαλλαγές σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και ο κ. Στασινός προτείνει να προχωρήσει πιο δυναμικά με γνώμονα τα μέτρα που προτείνει η Κομισιόν. «Η χώρα μας πρέπει να μπει μπροστάρισσα στον αγώνα για να ενισχύονται με κοινοτικούς πόρους όσο το δυνατόν πιο ευρέα φορολογικά μέτρα και επιδοτήσεις, καθώς όλες οι σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες θα αναθεωρηθούν μέσα στο 2021», επισημαίνει ο ίδιος, αναφέροντας ότι τώρα είναι η χρυσή ευκαιρία, με τις πύλες του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 και του Ταμείου Ανάκαμψης ανοιχτές.

Στην Ελλάδα, το 83% των κτιρίων έχουν κατασκευαστεί πριν το έτος 1980 και είναι πολύ χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας (Η). Ειδικότερα, οι κατοικίες αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στη χώρα καθώς αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα του κτιριακού αποθέματος (79,1%). Μάλιστα, το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοικιών (66,83%) κατατάσσεται στις ενεργειακές κατηγορίες Ε-Η, το 26,81% στις κατηγορίες Γ-Δ και μόλις το 6,36% στις κατηγορίες Α-Β.

Ξεκινά το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

Σχετικά με το νέο «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας των 850 εκατ. ευρώ θα απορροφήσουν η Περιφέρεια Αττικής, η οποία θα λάβει επιχορήγηση 160 εκατομμυρίων με ημερομηνία έναρξης του προγράμματος στις 11 Δεκεμβρίου 2020, η Κεντρική Μακεδονία με 130 εκατομμύρια ευρώ (το πρόγραμμα εκεί ξεκινά στις 7 Δεκεμβρίου) και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 74 εκατομμύρια ευρώ και έναρξη στις 2 Δεκεμβρίου. Θα ακολουθήσουν η περιοχή της Ηπείρου με 65 εκατ. ευρώ στις 11 Δεκεμβρίου, η Δυτική Ελλάδα με 57 εκατ. ευρώ στις 18 Δεκεμβρίου και η Πελοπόννησος με 48 εκατ. ευρώ στις 16 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 30 Νοεμβρίου από την Κρήτη, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο.

Πηγή: insider.gr