Στις 15 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα της πρόταση για την αναθεωρημένη Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων. Η αναθεώρηση αυτή είναι απαραίτητη, υπό το πρίσμα των στόχων της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή, καθώς μόνο το 10% των ευρωπαϊκών κτιρίων της ΕΕ αποτελούν μέρος του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης Α και Β, ενώ σχεδόν το 75% των κατοικιών ανήκουν στις κατηγορίες D και E.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ESSO, τα νέα εργαλεία που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απανθρακοποίηση αποτελούν εξαιρετικό σημείο εκκίνησης, ωστόσο είναι ανάγκη να εξεταστούν περαιτέρω μέτρα για την επίτευξη του στόχου για την κλιματική ουδετερότητα το 2050. «Η οδηγία θα πρέπει να γίνει ακόμη πιο φιλόδοξη και να μην εναποθέτει την αποκλειστική ευθύνη στα κράτη μέλη ώστε να επιλέγουν μεμονωμένα αρχιτεκτονικές και τεχνικές λύσεις. Παρά τα πολυάριθμα και αποδεδειγμένα οφέλη των οικονομικά αποδοτικών λύσεων δυναμικής σκίασης, οι δυνατότητές τους παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητες στην αναθεωρημένη οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», σημειώνει η ES-SO.

Η ES-SO χαιρετίζει, επίσης, τις προϋποθέσεις για τα πρότυπα ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης (MEPS) για τα υπάρχοντα κτίρια, καθώς θα προωθήσουν την ανακαίνιση των κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις. Για να προχωρήσουν περαιτέρω, ωστόσο, θα πρέπει επίσης να προσανατολιστούν στα Τεχνικά Συστήματα Δόμησης (TBS), μέρος των οποίων θα πρέπει να αποτελεί και η σκίαση. Η ES-SO δηλώνει, ακόμη, ικανοποίηση για την ενσωμάτωση αναφορών στην ανθεκτικότητα, την υπερθέρμανση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τα οποία είχε αιτηθεί, καθώς ο κίνδυνος υπερθέρμανσης στην Ευρώπη είναι ήδη μια πραγματικότητα και η ενσωμάτωση νέων ή και ανακαινισμένων κτιρίων με στόχο την προστασία του μέλλοντος πρέπει να γίνει τώρα.

«Η σημασία αυτού δεν πρέπει να υποτιμάται. Η σκίαση είναι ένας εύκολος και οικονομικός τρόπος για την ανακαίνιση και την προσαρμογή των υπαρχόντων κτιρίων στην κλιματική αλλαγή, καθώς θα βοηθήσει στην αποφυγή της υπερθέρμανσης. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα πρέπει να αποτελεί μέρος των γενικών στόχων της οδηγίας EPBD, παράλληλα με τον μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου», προσθέτει η ES-SO.

Σήμερα, το πρώτο «καύσιμο» είναι η ενεργειακή απόδοση και αυτή η αρχή είναι το κλειδί για τη συμμόρφωση της οδηγίας EPBD με τον στόχο μετριασμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η σκίαση συμβάλλει ουσιαστικά στη στρατηγική «ενεργειακής απόδοσης» και πρέπει πάντα να προτείνεται για την επίτευξη μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας τόσο στην ψύξη όσο και στη θέρμανση. Επιπλέον, η ES-SO εκτιμά τον απαραίτητο και φιλόδοξο στόχο όλα τα νέα κτίρια να είναι Κτίρια Μηδενικών Εκπομπών (ZEB) μετά το 2030. Η εισαγωγή των όρων του έξυπνου κτιρίου και του υποχρεωτικού Δείκτη Ευφυούς Ετοιμότητας (SRI) για ορισμένα κτίρια αποτελεί δέσμευση για πιο έξυπνες, αποτελεσματικές, πιο υγιείς και ανθεκτικές κατασκευές. Η αυτοματοποιημένη ηλιακή σκίαση (μέρος του SRI) θα παίξει το ρόλο της ως πρώτη λύση έξυπνης ενεργειακής απόδοσης, βελτιστοποιώντας τη διαχείριση και περιορίζοντας την ανάγκη για θέρμανση και ψύξη προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Η πρόσβαση σε αρκετό ηλιακό φως, καθώς και η καλή ποιότητα του εσωτερικού αέρα, είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία και την άνεση των Ευρωπαίων που περνούν το 90% του χρόνου τους σε εσωτερικούς χώρους. Για το σκοπό αυτό, η ES-SO χαιρετίζει την παρακολούθηση και τη ρύθμιση της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων στα νέα κτίρια και σε εκείνα που υπόκεινται σε μεγάλη ανακαίνιση.

Η ES-SO συμμερίζεται, τέλος, την παρατήρηση ότι επαρκείς, καταρτισμένοι εγκαταστάτες και κατασκευαστές είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα ES-SO Smart Solar Shading Advisor θα συμβάλει στην παροχή επαρκούς αριθμού εγκαταστατών και αντιπροσώπων στην Ευρώπη με το κατάλληλο επίπεδο ικανότητας για την ενσωμάτωση της απαιτούμενης, οικονομικά αποδοτικής πρώτης τεχνολογίας ενεργειακής απόδοσης δυναμικής ηλιακής σκίασης.

Η βιομηχανία σκίασης, την οποία εκπροσωπεί η ES-SO, θα συνεχίσει ως σοβαρός και αφοσιωμένος εταίρος των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης μετριάζοντας τα GHG και προσαρμόζοντας τα κτίρια, βελτιώνοντας παράλληλα την υγεία και την άνεση των ενοίκων τους.