Πλαστικός μουσαμάς κάλυψης πτυσσόμενου υπόστεγων
Κατασκευή κάλυψης πτυσσόμενου υπόστεγου, από ευρωπαϊκό πλαστικό μουσαμά, 680gr, με περιμετρική τοποθέτηση ζελατινών 0,08mm. Πρόκειται για ειδική κατασκευή (τύπου παράθυρο με φεγγίτη ) σε συνδυασμό με μουσαμά, βάσει των απαιτήσεων του ιδιοκτήτη.

Πλαστικός μουσαμάς για κάλυψη πισίνων
Σταθερή κάλυψη πισίνας από πλαστικό μουσαμά διάτρητο, 450gr/sqm, που επιτρέπει στο νερό να περνάει. Συγκρατεί τα φύλλα από δέντρα, απορρίμματα καθώς και την πτώση αντικειμένων ή και ατόμων. Διαθέτει
ειδική θυρίδα εισόδου που επιτρέπει την πρόσβαση σε συντηρητές.

Ζελατίνη κάλυψης υπόστεγων

Κάλυψη πτυσσόμενου υπόστεγου, από ζελατίνη προέλευσης Taiwan 0,05mm, σε συνδυασμό με ευρωπαϊκού πλαστικού μουσαμά 650gr/sqm. Όλες οι ενώσεις γίνονται σε μηχανές υψηλής τεχνολογίας προσφέροντας 100% στεγανότητα.

www.mousamades-sfakianakis.gr