Η πιστοποίηση LEED αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα συστήματα παγκοσμίως που αξιολογεί την αειφόρο δόμηση και η απόκτησή της είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός, καθώς σημαίνει ότι το εκάστοτε κτίριο έχει περάσει από αυστηρό έλεγχο και πληροί όλες τις προϋποθέσεις του U.S. Green Building Council. Τα στοιχεία που μπορούν να κρίνουν ένα κτίριο «άξιο» να λάβει μία πιστοποίηση LEED ποικίλουν ανάλογα με τον τομέα που εξετάζεται και συγκεκριμένα στην περίπτωση της σκίασης αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές λύσεις, αλλά και ορισμένες απλές παγίδες που πρέπει να αποφευχθούν.

Φυσικά, είναι γνωστό ότι τα συστήματα σκίασης μπορούν να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για τον κλιματισμό και την θέρμανση, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν την όψη του κτιρίου, αλλά και την άνεση των ενοίκων του. Η εξοικονόμηση ενέργειας και η άνεση στην καθημερινότητα του ενοίκου είναι δύο από τα βασικότερα σημεία που εξετάζονται για να δοθεί η πιστοποίηση, κάνοντας την σκίαση να φαίνεται ιδανικό μέσο για να φτάσει ένα κτίσμα πιο κοντά στην απόκτησή της. Αυτό που είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι παρεμβάσεις με συστήματα σκίασης σε ήδη υπάρχοντα κτίρια μετρούν εξαιρετικά θετικά ως προς το σύστημα αξιολόγησης της LEED. Εφόσον το σύστημα που θα εγκατασταθεί μειώνει την κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου, αυτό θα προσμετρηθεί στην πορεία προς την απόκτηση της πιστοποίησης και η ιδανική ευκαιρία γι’ αυτού του είδους τις εφαρμογές εμφανίζεται με τα ιστορικά κτίρια. Σε αυτά τα κτίσματα, που είναι αρκετά παλιάς κατασκευής και δεν διαθέτουν τζάμια κατάλληλης τεχνολογίας, η σκίαση ή οι τέντες μπορούν να διαδραματίσουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, παρέχοντας προστασία από τον ήλιο στο εσωτερικό και εξοικονόμηση ενέργειας.

Φυσικά, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και στην χρήση του εκάστοτε κτιρίου, καθώς ο κάθε κλάδος διαφέρει και επηρεάζει αντίστοιχα και τα συστήματα αξιολόγησης. Έτσι, ορισμένα προϊόντα και συστήματα σκίασης που λαμβάνονται υπόψη για την πιστοποίηση σε εμπορικά κτίσματα, δεν είναι αυτονόητο ότι θα βοηθήσουν την κατάσταση όταν εφαρμοστούν σε οικίες. Οποιαδήποτε εφαρμογή σκίασης θα πρέπει να πραγματοποιείται και να καταγράφεται με βάση το σύστημα αξιολόγησης που αντιστοιχεί στην λειτουργία του εκάστοτε κτιρίου.

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο είναι αυτό των ανακυκλωμένων υλικών που μπορεί να υπάρχουν στα συστήματα που εφαρμόζονται, τα οποία δίνουν επιπλέον «πόντους» στον δρόμο για την απόκτηση της πιστοποίησης LEED. Στην συγκεκριμένη περίπτωση της σκίασης δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στους μεταλλικούς σκελετούς, καθώς το ατσάλι και σε μεγάλο βαθμό το αλουμίνιο, που αποτελούν δύο από τα βασικότερα υλικά για τις κατασκευές αυτές, περιέχουν τουλάχιστον ένα ποσοστό ανακυκλωμένων στοιχείων. Γι’ αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει καταγεγραμμένο το ποσοστό αυτό που περιέχεται στα υλικά, ώστε να υπάρχουν συγκεντρωμένες οι πληροφορίες που θα παραδοθούν προς αξιολόγηση. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν έχει καμία σημασία για την πιστοποίηση εάν κάποια από τα υλικά μπορούν να αξιοποιηθούν για ανακύκλωση στο μέλλον, αλλά μόνο εάν οι εφαρμογές διαθέτουν ένα ποσοστό την στιγμή που χρησιμοποιούνται. Και μπορεί το προϊόν να μην διαθέτει αρκετά ανακυκλώσιμα υλικά ώστε να κερδίσει από μόνο του «πόντους», όμως σίγουρα θα συμβάλλει γενικότερα στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

Σίγουρα η πιστοποίηση LEED διέπεται από αρκετούς «κανόνες», οι οποίοι είναι πολυσύνθετοι και αποτελεί πρόκληση η ολοκληρωμένη και λεπτομερής γνώση όλων των πτυχών της. Παρόλα αυτά αξίζει τον κόπο να ληφθούν εξαρχής υπόψη οι βασικές κατευθύνσεις, ειδικά σε σχέση με την σκίαση, καθώς μπορούν να προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για την προσαρμογή μικρών ή μεγαλύτερων παρεμβάσεων σε ένα κτίριο, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την «αναβάθμισή» του με την πιστοποίηση αυτή.