Από παλαιότερες κατασκευές που εκσυγχρονίστηκαν έως πιο πρόσφατες εξελίξεις που ενσωματώνουν βιώσιμα και τεχνολογικά προηγμένα χαρακτηριστικά σχεδίασης, τα κτίρια στα οποία ζουν και εργάζονται οι άνθρωποι αλλάζουν.

Είναι σαφές ότι, καθώς οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να αυξήσουν την οικονομική παραγωγικότητα μειώνοντας παράλληλα το αποτύπωμα άνθρακα, το δομημένο περιβάλλον θα πρέπει να είναι λειτουργικό και βιώσιμο τα επόμενα χρόνια.

Είναι μια μεγάλη πρόκληση. Σύμφωνα με την τελευταία Παγκόσμια Έκθεση Κατάστασης για Κτίρια και Κατασκευές, οι εκπομπές που προέρχονται από οικοδομικές εργασίες έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο το 2019.

Διαβάστε περισσότερα στο www.cnbc.com