Ανοδικός παρέμεινε και το 2023 ο κλάδος των κατασκευών, σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την οικοδομική δραστηριότητα για τον μήνα Ιούνιο 2023. Κατά τον μήνα Ιούνιο 2023, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας, με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, παρουσίασε αύξηση κατά 13,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 11,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 28,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Επιπλέον, παρατηρήθηκε αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Κατασκευών και κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούλιο 2022 έως τον Ιούνιο 2023, αφού το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, παρουσίασε αύξηση κατά 10,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 3,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 6,2% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2021 – Ιουνίου 2022.