Η σκίαση αποτελεί ίσως τον ισχυρότερο παράγοντα για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Ειδικά στις μέρες μας, με την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη προστασίας του πλανήτη από τις εκπομπές CO2, αλλά και το κόστος της ενέργειας στα ύψη, η ενεργειακή εξοικονόμηση αποτελεί το μεγάλο ζητούμενο.

Η PROTECTION, γι’ αυτόν το σκοπό, έχει αναπτύξει σειρά υφασμάτων σκίασης τεχνολογίας Blockout, με εφαρμογές σε όλα τα συστήματα σκίασης, συνεισφέροντας έτσι στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, μειώνοντας ακόμα έως και 70% τις δαπάνες ψύξης των χώρων τους.

SBLOCK PRINTS
PROBLOCK 500
PROBLOCK 400