Η ES-SO χαιρετίζει το φιλόδοξο πλάνο της ΕΕ για τουλάχιστον διπλάσια ποσοστά ανακαίνισης τα επόμενα δέκα χρόνια διασφαλίζοντας ότι οι ανακαινίσεις θα οδηγήσουν σε μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και σε πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων.

Αυτό το κύμα ανακαινίσεων στοχεύει να δημιουργήσει ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα για το
Ευρωπαϊκό οικοδομικό απόθεμα. Το τρέχον χρειάζεται αλλαγές, δεδομένου ότι είναι αναποτελεσματικό
ως προς τη χρήση ενέργειας και ευθύνεται για το 36% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Ευρώπη. Η αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον κατασκευαστικό τομέα είναι ουσιαστική για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ 2030. Επιπλέον, η ΕΕ στοχεύει να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.

Το Renovation Wave της ΕΕ όχι μόνο θα μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην Ευρώπη, αλλά θα αυξήσει επίσης την ανθεκτικότητα των κτιρίων στην αλλαγή του κλίματος και θα βελτιώσει την υγεία και την άνεση των Ευρωπαίων πολιτών.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη θέση της ES-SO στο https://es-so.com/images/news/ES-SO-paper_Renovation%20Wave.pdf