Η αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και της υπερκατανάλωσης των φυσικών πόρων βρίσκεται στον πυρήνα του σχεδίου περιβαλλοντικής δράσης της ΕΕ για το 2030. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη διαπραγματευτική του θέση τον Ιούλιο του 2021.

Οδεύοντας προς μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη

Τον Νοέμβριο του 2019, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα που κηρύσσει ευρωπαϊκή και παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα, καλώντας την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις και ο προϋπολογισμός είναι σε πλήρη συμφωνία με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή.

“Κλειδί” η κυκλική οικονομία

Στην ετήσια του έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος τόνισε ότι οι οικονομικές δραστηριότητες και ο τρόπος ζωής αποτελούν τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την επιτροπή περιβάλλοντος, η ΕΕ πρέπει να κινηθεί προς την οικοδόμηση μια βιώσιμης οικονομίας της ευημερίας, η οποία να βασίζεται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να θέτει τους ανθρώπους και τον πλανήτη στο επίκεντρο.