Επί τάπητος έχει θέσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τις επιμέρους λεπτομέρειες για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» που πρόκειται να βγει τον Ιούνιο.

Το ΥΠΕΝ εξετάζει τροποποιήσεις, οι οποίες εστιάζονται σε απλοποίηση διαδικασιών, εξασφάλιση μεγαλύτερου αριθμού ωφελούμενων ενώ παράλληλα δεν θα απαιτούν μεγάλο χρόνο υλοποίησης που θα καθυστερήσει την ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων. Σε δεύτερο χρόνο και με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (σ.σ.: να αναβαθμίζονται ενεργειακά ή και να αντικαθίστανται από νέα ενεργειακά αποδοτικότερα κατά μέσο όρο 60.000 κτίρια ή κτιριακές μονάδες), αναμένεται να προκηρυχθεί στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών.

Συγκεκριμένα, στο νέο πρόγραμμα εξετάζονται όλες οι δυνητικές αλλαγές που θα οδηγήσουν σε εξορθολογισμό του και κινητοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων ιδιωτικών κεφαλαίων, θα αυξήσουν το πλήθος των υπαγωγών, θα βελτιώσουν τις διαδικασίες υποβολής αίτησης και θα επιταχύνουν την ολοκλήρωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων, όπως αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού με συνδυασμό διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης και ειδικότερα:

• Επιδοτήσεις από το ΕΣΠΑ ή άλλες κοινοτικές πηγές
• Τραπεζική ενίσχυση μέσω Green-bonds
• Χρηματοδότηση από ESCO
• Ιδιωτική συμμετοχή των ιδιοκτητών των κτιρίων
• Απαλλαγή/μείωση ΦΠΑ για τις παρεμβάσεις
• Απαλλαγή/μειώσεις ΕΝΦΙΑ
• Συνεισφορά του λεγόμενου καθεστώτος επιβολής, στο πλαίσιο του οποίου οι προμηθευτές ενέργειας (και στο εξής και οι διαχειριστές των δικτύων διανομής, δηλαδή ο ΔΕΔΔΗΕ και οι εταιρίες διανομής αερίου) θα πρέπει -σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία- να κάνουν επενδύσεις και να επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας.

Ταυτόχρονα, αναμένεται διεύρυνση του πλήθους των δυνητικά ωφελούμενων, απλοποίηση διαδικασιών, τροποποιήσεις στις επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων, βελτιστοποίηση του καθορισμού των ανώτατων τιμών ανά παρέμβαση, αλλαγή στον τρόπο επιλογής των ωφελουμένων (π.χ. συγκριτική αξιολόγηση).

Σκοπός είναι μέσω του νέου προγράμματος να επιτευχθούν σημαντικά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας και κόστους για τους πολίτες, ενώ θα βελτιωθούν και οι συνθήκες άνεσης, ασφάλειας και υγείας κατά τη χρήση
των κτιρίων αυτών. Πάντως, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» που περιμένουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ώστε να επιδοτηθούν ενεργειακά χιλιάδες νοικοκυριά και θα έρθει τους επόμενους μήνες, υπολογίζεται περί τα 250 εκατ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες που θέλουν να ωφεληθούν θα πρέπει να έχουν κλείσει τις όποιες εκκρεμότητές τους με κτηματολόγιο και αυθαίρετα, δεδομένου ότι η προηγούμενη σχετική πρόβλεψη δεν πρόκειται να αλλάξει και έτσι η αίτησή τους θα απορριφθεί.

Τι εργασίες καλύπτει το πρόγραμμα;

Οι εργασίες που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:
• Αντικατάσταση κουφωμάτων.
• Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
• Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής.
• Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
• Αναβάθμιση συστήματος παροχής
ζεστού νερού χρήσης.

Το πρόγραμμα επιδοτεί:
• Εξωτερική θερμομόνωση δώματος. Θερμομόνωση κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη.
• Θερμομόνωση κελύφους, εξωτερικής τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα.
• Θερμομόνωση κελύφους, εξωτερικής τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα.

Διαβάστε περισσότερα νέα σχετικά με νόμους και κανονισμούς στο τεύχος του Sun & Shadow που κυκλοφορεί και μπορείτε να διαβάσετε δωρεάν.